logo
logo

Zakres usług

Spółka "EKSPERT" prowadzi działalność zgodnie z art.47 Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich i nadzorze publicznym.

1. Głównym przedmiotem naszej działalności jest wykonywanie czynności rewizji finansowej obejmujących:

2. Drugim bardzo ważnym elementem działalności jest usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych i podatkowych.
W zakresie prowadzenia ksiąg zapewniamy:

3. Pozostała działalność obejmuje świadczenie innych usług w zakresie: