logo
logo

O firmie

Biuro Biegłych Rewidentów "EKSPERT" jest Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Częstochowie w XVII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000130872.

Zgodnie z Ustawą z dnia 11 maja 2017r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadrzorze publicznym (Dz.U. z 2017 poz 1089) Biuro "EKSPERT" jest firmą audytorską wpisaną na listę firm audytorskich prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem 246.

Od początku istnienia Spółki tj od 1990 r. do 2017 r. głównym udziałowcem było Stowarzyszenie Księgowych w Polsce - organizacja społeczno-zawodowa o wieloletniej tradycji od 1907r.

Obecnie udziałowcami Spółki są osoby fizyczne - biegli rewidenci.


Skład Zarządu Spólki jest następujący:

      Prezes Zarządu - Ola Zadroz - biegły rewident

      Prokurentem jest: - Joanna Nowowiejska-Fedecka - biegły rewident

W skład Rady Nadzorczej wchodzą:

      Przewodnicząca:Elwira Juszczyk - biegły rewident
      Wiceprzewodnicząca:Magdalena Saide - biegły rewident
      Członek:Maria Natkowska - biegły rewident.