logo
logo

Badanie sprawozdań finansowych przeprowadzamy zgodnie z Rozdziałem 7 Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości obowiązującej od 01.01.1995r.

Wcześniej w latach 1993 i 1994 badania były przeprowadzane zgodnie z ustawą z dnia 29.09.1991r o badaniu i ogłaszaniu sprawozdań finansowych oraz o biegłych rewidentach (Dz.U. Nr 111, poz. 480) Było to pierwsze ustawowe uregulowanie zasad funkcjonowania wolnego zawodu biegłego rewidenta oraz zasad przeprowadzania badania sprawozdań finansowych oraz ich ogłaszania.

W okresie od 1993 do 2018r nasze Biuro EKSPERT przeprowadziło badania sprawozdań finansowych około 1000 różnych jednostek:

Posiadamy bardzo duże doświadczenie w wykonywaniu badania sprawozdań finansowych

Do naszych klientów należały m.in.:

- Huta Częstochowa jako Przedsiębiorstwo Państwowe a następnie Spółka Akcyjna
- oraz spółki giełdowe:

- Bytom S.A. w Bytomiu
- Lentex S.A. w Lublińcu
- Wistil S.A. w Kaliszu

Przez wiele lat (od 1998 do 2017) Spółka EKSPERT wchodziła w skład Grupy Finans-Servis skupiającej 12 Spółek audytorskich z udziałem kapitału Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Spółką wiodącą Grupy była Spółka FINANS-SERVIS Zespół Doradców Finansowo-Księgowych Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. W ramach współpracy ze Spółką FINANS-SERVIS biegli rewidenci z naszego Biura mieli możliwość uczestniczyć w badaniu sprawozdań finansowych takich jednostek jak Telewizja Polska S.A. Polskie Radio S.A. Polskie Linie Kolejowe S.A. Narodowy Fundusz Zdrowia, Śląska Kasa Chorych.